Karakter
De Akita is een trouwe en rustige huisgenoot, maar zijn temperament maakt hem niet tot een van de gemakkelijkste rassen.
Het is een evenwichtige hond, met een bijna stoïcijnse uitstraling.
Hij is moedig, zelfstandig, eigenwijs en intelligent, met een groot jachtinstinct.

Lichaamsbeweging
Een Akita heeft een flink uithoudingsvermogen en dient regelmatig flink beweging te krijgen.
3 maal daags een klein ommetje volstaat niet.
Alleen thuis zijn
De Akita is een hond die veel geestelijke afleiding nodig heeft.
Het spreekt vanzelf dat hierdoor deze hond niet dagelijks voor lange tijd alleen gelaten kan worden
zonder dat daar activiteiten en spelletjes met de baas tegenover dienen te staan.
Een verveelde Akita kan een hele lastige Akita worden.

Verzorging
Op een bijna katachtige manier is de Akita schoon op zichzelf.
Dit houdt in dat ze ook erg snel zindelijk te krijgen zijn. Twee maal per jaar gaat de Akita in de rui.
De hoeveelheid haren (vooral onderwol) die hierbij los komt kan voor overlast in huis zorgen
als u in die periode niet dagelijks borstelt.
Omdat borstelen een dominante handeling is, is het belangrijk de Akita als pup hier aan gewend te maken.

Opvoeding
Ondanks dat de Akita een pittige hond is, dient deze niet met harde hand opgevoed te worden.
Dit heeft een averechts effect, de Akita kan zich zelfs tegen u keren.
Een Akita zal alleen iets voor u willen doen als hij op de juiste wijze gemotiveerd wordt en respect voor u heeft.
Dit respect moet u verdienen door als een waardig roedelleider met natuurlijk overwicht met hem om te gaan.
De Akita leert snel, en door zijn intelligentie leert hij ook gauw de verkeerde dingen.
Het is daarom zeer belangrijk consequent te zijn.
Trainingen dienen gevarieerd te zijn, de Akita is gauw verveeld en houdt van uitdagingen.

Omgang met kinderen
Akita’s kunnen heel goed samen zijn met (kleine) kinderen.
Als dit goed begeleid wordt door de ouders kunnen zij echte kameraden worden.
Het is belangrijk dat kinderen leren de hond met respect te behandelen, dus niet met hem te sollen,
en hem met rust laten bij het eten en slapen.
Een Akita kan erg waaks zijn over de kinderen uit het gezin.
De Akita kan nooit uitgelaten worden door kinderen, zij kunnen hem geestelijk en fysiek niet de baas.

Sociaal gedrag tegenover andere dieren en honden
De Akita is een jager van huis uit, ook kleine huisdieren kunnen ten prooi vallen aan zijn jachtdrift.
Toch is het soms mogelijk dat Akita’s de kleine huisdieren van het gezin met rust laten.
Dit zou kunnen als de Akita hier mee opgegroeid is, en hij de huisdieren als deel van de roedel gaat beschouwen.
Met katten kan een Akita over het algemeen goed omgaan,
ook hier geldt dat de Akita er mee opgegroeid moet zijn.
Het is bekend dat Akita’s (zeker reuen) niet makkelijk zijn in de omgang met andere honden,
doordat hij deze graag overheerst.
Als hier een machtsstrijd uit ontstaat zal hij deze niet uit de weg gaan, met een mogelijke vechtpartij tot gevolg.
Vanwege hun dominantie naar andere honden kan menig Akita niet los lopen.
Er kunnen uitzondering zijn die zich goed gedragen naar soortgenoten, maar dan gooit de jachtdrift roet in het eten.
Een Akita op jacht heeft geen oog of oor meer voor u……